Voorlopige Kadastrale GrenzenIn Steenwijk worden in het plan "Kornputkwartier" percelen uitgegeven. Doordat de datum van de passering bij de notaris voor enkele percelen aanstaande was,
is gekozen voor een combinatie van VKG en direct meten en vormen. Aangezien de tekeningen lokaal getekend waren, kon M2Geo deze niet direct omzetten.
Na contact met de notaris en architect kregen we de tekening met de juiste positie. Hiermee hebben we bestanden kunnen aanleveren t.b.v. deze VKG.

Contact

Oosterseweg 7, 9785 AD Zuidwolde